Kolpingova rodina Kunštát byla založena 6.9.1993 a v současnosti má 90 členů. Hlavní aktivity Kolpingovy rodiny jsou využití volného času dětí a mládeže (kroužky, letní tábory),  kulturní a společenské vyžití členů a občanů kunštátského regionu.

Výroční schůze KR Kunštát za rok 2018

Předsednictvo Kolpingovy rodiny Kunštát si Vás dovoluje pozvat členy a příznivce KR Kunštát na Výroční setkání členů v pátek 25. ledna 2019 v 19 hod. ve farní kavárně.

Program:

  1. Zahájení setkání, schválení programu, určení zapisovatele
  2. Představení činnosti Kolpingova díla a KR Kunštát
  3. Zpráva o činnosti KR Kunštát za rok 2018
  4. Plán činnosti KR Kunštát na rok 2019
  5. Diskuze
  6. Občerstvení
  7. Závěr

 

Dovolujeme si Vás pozvat také na mši svatou obětovanou za živé a zemřelé členy Kolpingovy rodiny Kunštát v pátek 25. ledna od 18 hod. v kostele sv. Stanislava.

Michael Král