Kolpingova rodina Kunštát byla založena 6.9.1993 a v současnosti má 90 členů. Hlavní aktivity Kolpingovy rodiny jsou využití volného času dětí a mládeže (kroužky, letní tábory),  kulturní a společenské vyžití členů a občanů kunštátského regionu.

Letní tábory budou letos v Beskydech

Letos již tradičně proběhnou u nás ve farnosti letní dětské tábory s pomocí Kolpingovy rodiny Kunštát. První tábor bude ve dnech 8. - 16. července pro starší děti (pátá až devátá třída). druhý - pro mladší děti od první do čtvrté třídy - proběhne od 16. do 22. července. Oba tábory budou na Orlím hnízdě ve Pstružím.

Převzato z farního zpravodaje OKNO - autor: Václav Líkař