Kolpingova rodina Kunštát byla založena 6.9.1993 a v současnosti má 90 členů. Hlavní aktivity Kolpingovy rodiny jsou využití volného času dětí a mládeže (kroužky, letní tábory),  kulturní a společenské vyžití členů a občanů kunštátského regionu.

Zpráva o činnosti Kolpingovy rodiny Kunštát za rok 2016

Kolpingova rodina Kunštát byla založena 6. 9. 1993 a v současnosti má 80 členů. Hlavní aktivity KR jsou využití volného času dětí a mládeže / kroužky a letní tábory / a kulturní a společenské vyžití členů a občanů kunštátského regionu.

Pravidelné aktivity:

Taneční kroužek – Pod vedením Michaely Bartošové se pravidelně v 6 věkově rozdělených skupinách schází 80 dětí z Kunštátu a okolních vesnic. Svoje umění kroužek prezentoval na soutěžích v Brně, Mohelnici, Žďáru nad Sázavou a jako předtančení na plesech v Kunštátě a okolí. V pravidelně trénuje v pronajatých prostorách městské sportovní haly. Od 1. 9. 2016 se taneční kroužek osamostatnil, vystoupil ze spolku Kolpingova rodina a bude nadále vystupovat samostatně jako BAMI.

Keramický kroužek – ve spolupráci KR, ZŠ Kunštát a DDM Boskovice se schází v prostorách kunštátské fary pod vedením keramičky Evy Horákové. KR se podílí na jeho činnosti hrazením energie a poskytnutím vypalovací pece a hrnčířských kruhů.

Letní tábory – Vyvrcholením celoroční práce s dětmi jsou každoroční letní dětské tábory. Od 3. do 18. července, ve dvou turnusech v Čeřínku u Jihlavy 64 dětí prožilo nezapomenutelnou část prázdnin. Velké díky patří 25 kunštátským studentům, kteří jako vedoucí a jejich pomocníci sami tábory připravili a o děti se zde pečlivě starali.

Jednorázové akce:

V únoru jsme uspořádali tradiční maškarní ples, který je vrcholem plesové sezony v Kunštátě a nezanedbatelným zdrojem příjmu naší KR. Další tradiční akcí je Dětský karneval, o jehož přípravu a zdařilý průběh se postaraly členky taneční skupiny BAMI.

4. března se 4 naši zástupci zúčastnili setkání zástupců Kolpingových rodin v Praze v Arcibiskupském paláci s panem kardinálem Dominikem Dukou. Samotnému setkání předcházela mše sv. v kapli sv. Václava v pražské katedrále.

16. dubna jsme uspořádali zájezd pro děti v doprovodu rodičů nebo prarodičů do Punkevních jeskyní. Prohlédli jsme si jeskyně, dno Macochy, svezli se na lodičkách a výlet zakončili v interaktivním Domě přírody na Skalském mlýně.

V červnu jsme společně s Městským úřadem vyhlásili sbírku použitých kol. Během prázdnin se podařilo shromáždit 100 kol, které kamion 10. října odvezl do Karviné k repasi. Po opravě budou přepravena do Gambie v Africe pro místní školáky, aby mohli navštěvovat vzdálené školy.

8. října jsme vypravili z Kunštátu autobus do Brna. Během pěší pouti po Brně jsme navštívili kostel sv. Tomáše a kostel sv. Jakuba, prošli nám. Svobody a Zelný trh. Cílem byla katedrála sv. Petra, průchod Svatou bránou a účast na mší sv. v katedrále. Všichni účastníci zájezdu měli radost ze setkání se třemi bývalými kunštátskými kněžími – Mons. Janem Mrázem, P. Pavlem Kafkou a

P. Tomášem Koumalem, kteří nyní všichni působí v Brně.  

KR je kolektivním členem radia Proglas, na jehož provoz přispívá.

V roce 2016 jsme sesbíraly 2 kg. použitých poštovních známek, které jsme předali Charitě k využití.