Kolpingova rodina Kunštát byla založena 6.9.1993 a v současnosti má 90 členů. Hlavní aktivity Kolpingovy rodiny jsou využití volného času dětí a mládeže (kroužky, letní tábory),  kulturní a společenské vyžití členů a občanů kunštátského regionu.

KR Kunštát s novým vedením.

V sobotu 9. 12. 2016 se v kavárně na faře sešli členové Kolpingovy rodiny Kunštát na Výročním setkání. Po formalitách, zprávě o činnosti za rok 2016 a odstoupení předsednictva, došlo na volbu nového vedení KR. Protože se nenašel nikdo ze střední generace ochotný ujmout se funkce, byli do předsednictva zvoleni nejmladší dospělí, většinou kunštátští studenti. Jsou sice mladí ale již zkušení vedoucí letních táborů.                                                                                  

Předsedou KR byl zvolen Michael Král a jednatelem Petr Sojka.     Nově zvolené předsednictvo plánuje pokračovat v dosavadních aktivitách. Ve spolupráci s farností pořádat letní tábory, víkendové pobyty pro děti a vedení kroužku Krtek.

Přejeme jim mnoho úspěchů, dobrých nápadů a hodně ochotných pomocníků při činnosti v Kolpingově díle.

                                      Za bývalé předsednictvo Havelka Alois