Kolpingova rodina Kunštát byla založena 6.9.1993 a v současnosti má 90 členů. Hlavní aktivity Kolpingovy rodiny jsou využití volného času dětí a mládeže (kroužky, letní tábory),  kulturní a společenské vyžití členů a občanů kunštátského regionu.

Oslavy 25. výročí KR Kunštát

23. září 2018 se uskuteční oslavy k příležitosti 25. výročí Kolpingovi rodiny Kunštát, jste srdečně zváni na mši svatou v 11 hodin a ve 14 hodin na samotné oslavy na farním dvoře, kde bude nachystán program jak pro dospělé tak pro děti.